NØGNE Ø – WILD HORIZON

wildhorizon

Nøgne Ø er et av norges største bryggerier. Selv om de har vokst enormt siden oppstarten, lager de fortsatt små batcher av meget spesielle øl som slippes nå og da, noe jeg personlig synes er veldig gøy. Wild Horizon er en syrlig hvete/fruktøl på 8 %, er fortsatt tilgjengelig på Vinmonopolet, og koster deg 61.50 kronasjer.

Jeg måtte lese meg litt opp på dette ølet, og jeg fant ut at det er fermentert med villgjær og bakterier på eikefat i nesten ett år på nabogården til Nøgne Ø. I glasset er ølet uklart, og fargen er gylden-gul, tilnærmet oransje. Ølet toppes med et lett, hvitt skum som falmer sakte. Ølet er tilsatt aprikos, og jeg får små subtile hint både i smak og aroma, sammen med eikepreget fra fatene ølet er lagret på. Sammen med aprikosen, får jeg fersken, lær og brett på nesen. Dette går naturligvis over i smak, men her får jeg også funky gjærtoner. Alkoholen er godt gjemt i dette ølet.

Sødmen og kroppen fra hveten balanserer aprikosens fruktighet og de syrlige notene fra bakteriene og villgjæren veldig godt. Ølet er godt karbonert og avslutningen er tørr med en lang ettersmak av aprikos og syrlig sitrus. Et sært, men godt øl fra Nøgne Ø dette.

Anbefalinger:

  • God alene
  • Oster

Summary in English:

Nøgne Ø is one of Norway’s biggest breweries. Although they have grown tremendously, they still do small batches of special beers that are released every now and then, which I personally love. Wild Horizon is an acidic wheat / fruit beer with 8% ABV.

I had to read a little bit about this beer, and I found out that it is fermented with wild yeasts and bacteria in oak barrels for nearly a year on the neighboring farm of Nøgne Ø. In the glass the beer is unclear, and the color is golden-yellow, almost orange. The beer is topped with a light, white foam that slowly fades. The beer is added apricot, that I get little subtle hints of in both the flavor and aroma.I also get some taste of oak from the barrels the beer was stored in. Along with apricot, I get peach, leather and brett in the aroma. This is continues in the taste, but I also get funky yeast tones. The alcohol is well hidden in this beer. The sweetness and body from the wheat balances the apricot fruitiness and the sour notes of bacteria and wild yeast very well. The beer is heavily carbonated and the finish is dry, with a long aftertaste of apricot and acidic citrus. A weird, but good beer from Nøgne Ø.

DOGFISH HEAD – FORT

Fort

Enda en amerikaner skal ut i ilden – denne gangen er det det Delaware-baserte bryggeriet Dogfish Head og deres fruktøl / framboise “Fort” på hele 18 %! 

Dogfish Head er et temmelig stort bryggeri (iallefall om vi ser det i norsk skala) og var også en av de første amerikanske håndverks-bryggeriene. Gründer og brygger Sam Calagione etablerte bryggeriet i 1995 og de har vokst kraftig siden den gangen. Mange forbinder nok Dogfish med 60 Minute, 90 Minute, og 120 Minute IPA, men de har en gigantisk katalog med andre øl både alene og samarbeidsbrygg med andre.

Over til Fort – dette er et fruktøl som er brygget med store mengder bringebær-juice og er i følge de selv verdens sterkeste fruktøl på sine 18%. Glasset fylles av et kopper-farget øl med et ganske hvitt skum som falmer fort. Fruktig bringebæraroma fyller nesen sammen med tørka frukt og rosiner. Overdreven søt smak fyller munnen og går over til litt bitter i ettersmaken. Varmende alkohol fyller halsen – denne skjønner man at man skal være litt forsiktig med. Føles tykk i munnen grunnet lav karbonering. Denne ølen er laget for å lagres, så den blir sikkert bare bedre og bedre jo lengre man lagrer den. (Jeg glemte selvfølgelig å sjekke hvor gammel denne er, men jeg vil anta den er ganske ung). Dette ølet skal også være veldig god til mat.

Anbefalinger:

  • And
  • Sjokolade i alle varianter

Summary in English:

Another american beer is up to the test – this time it is the Delaware-based brewery Dogfish Head and their fruit beer / framboise “Fort” with the astonishing ABV of 18%! Dogfish Head is a rather large brewery (at least if we see it in a Norwegian scale) and was also one of the first American craft breweries. Founder and brewer Sam Calagione established the brewery in 1995 and it has grown rapidly since then. Many probably associate Dogfish with 60 Minute, 90 Minute and 120 Minute IPA, but they have a gigantic catalog of other beer both alone and in collaboration with other breweries.

Back to Fort – this is a fruit beer which is brewed with plenty of raspberry juice and they describe it themselves as the world’s strongest fruit beer with its 18% ABV. The glass is filled with a copper-colored beer and a pretty white foam that fade quickly. Fruity raspberry aroma fills my nose with dried fruit and raisins. Excessive sweet taste fills my mouth and fades over to a slightly bitter aftertaste. Warming alcohol is then present and it makes you realize that one should be a little careful with this beer… it feels thick in the mouth due to low carbonation. This beer is made to be stored, so it will certainly get better and better the longer you store it. (I forgot to check how old this is, but I would assume it is quite young). This beer will also be very good for food like duck and chocolate.